Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa verkko­yhtiölle tiedot nimellis­teholtaan enintään 100 kVA tuotanto­laitteiston sähkö­verkkoon liittämistä varten. Laitteiston toimittajan ja/tai laitteiston kytkevän sähkö­urakoitsijan voi pyytää täyttämään lomakkeen. Sähkö­tuotannon aloittamiseen tulee tämän lomakkeen lisäksi saada erikseen lupa verkko­yhtiöltä.

Yhteystiedot
Tuotantolaitteiston perustiedot
Tuotantolaitteiston tekniset tiedot

Tuotantolaitteisto täyttää seuraavan teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset mukaan lukien verkkoonliitäntälaitteen suojausasettelut ja irtikytkeytymisajat.

Tuotantolaitteiston erottaminen
Tuotetun sähkön verkkoonsyöttäminen

Sähkön ostavalta yhtiöltä on tultava verkonhaltijalle vahvistusilmoitus, jolla sähkönmyyjä vahvistaa ostavansa ylijäämäsähkön.

Tuotantolaitteiston asentajan/urakoitsijan tiedot

Urakoitsija täyttää

Urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, joka on pyydettäessä toimitettava verkonhaltijalle.

Liitteet ja lisätiedot

Verkkoyhtiöt voivat tämän lomakkeen lisäksi pyytää myös muita tarvitsemiaan tietoja tai lomakkeita laitteistosta ja sen liittämisestä. Lisätietoja saat verkkoyhtiöltäsi.

Syötä kenttään sähköpostiosoitteesi, jos haluat kopion lomakkeen tiedoista.