Valtio tukee kotitalouksia energiakriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Erilaisia tukimuotoja on useita, esimerkiksi:

  • Sähköhyvitys. Maksetaan automaattisesti sähköhyvitykseen oikeutetuille asiakkaille.
  • Sähkövähennys. Asiakas hakee verototoimistosta.
  • Sähkötuki. Asiakas hakee Kelasta.

Energiavirasto valvoo, että sähköyhtiöt maksavat sähköhyvitykset asiakkailleen lain mukaisesti. Energiavirasto ei käsittele muihin tukiin liittyviä kysymyksiä.

Sähköhyvitys ja muut valtion tukimuodot - Lankosken Sähkö