Puhuri Oy:n tytäryhtiö Raahen Monivoima Oy:n uusia energiaratkaisuja edistävä pilottihanke otti tänään askelen eteenpäin, kun työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaisille energiainvestoinneille tarkoitettua tukea 5 751 550 euroa.

Raahen Monivoima valmistelee hanketta, jossa yhdistyvät tuuli- ja aurinkoenergialla tuotetun sähkön varastointi, vihreän vedyn tuotantolaitos ja vetyvarasto. Kokonaisuutta optimoidaan älykkäällä ohjausjärjestelmällä, joka mahdollistaa vastaamisen sähköverkon joustotarpeisiin.

”Hanke on erinomainen mahdollisuus tukea Suomen siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hankkeella edistämme vetytalouden kehittymistä ja kotimaisen teollisuuden vihreää siirtymää, sillä lopputuotteet on tarkoitus hyödyntää teollisuudessa fossiilisen energian korvaamiseksi”, kertoo Raahen Monivoiman hallituksen puheenjohtaja Antti Vilkuna.

”Investointi vähentää hiilidioksidin nettopäästöjä noin 28 000 tonnia vuodessa. Tavoitteena on luoda monistettava konsepti, jota voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös isommassa mittakaavassa”, Vilkuna tarkentaa.

Hankkeen rakentamisaikainen työllisyysvaikutus on noin 15 henkilötyövuotta, ja hankkeen seurauksena on arvioitu syntyvän 5 uutta, pysyvää työpaikkaa.

Lankosken Sähkö Oy osallistuu Suomen Voima Oy:n kautta uuden energiaratkaisun kehittämiseen - Lankosken Sähkö