Pidetään keskiviikkona toukokuun 31. päivänä 2023 klo 11.00 Sammin kylätalolla osoitteessa Siikaistentie 1711, Siikainen.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat sekä hallituksen ehdotus omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutuksista. Vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön toimistossa 19.5.2023 alkaen. Osakkaalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön toimistoon viimeistään keskiviikkona 25.5.2023 klo 16.00 mennessä kirjallisesti, puhelimitse 02 528 8800 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@lankoski.fi.

Lankosken Sähkö Oy:n hallitus

Lankosken Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous - Lankosken Sähkö