Lankosken Sähkö Oy kehittää sähköverkkoaan jatkuvasti.

Olemme koostaneet verkkoon sähköisen kehittämissuunnitelman, jota voi kommentoida.

Toivomme, että mahdollisimman moni asiakkaista kertoisi näkemyksensä jakeluverkostamme.

Voit itse valita, mihin kohtiin kyselyssä haluat vastata. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti 1.5.24 alkaen.

Kehittämissuunnitelman löydät osoitteesta https://lankoski.kuuleminen.fi

JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA - Lankosken Sähkö

Huom! ON-line viikkoraportit eivät tällähetkellä muodostu osalle asiakkaista. Ongelma on selvityksessä ohjelmistotoimittajalla.