image1

Historia

Siikaisten kunnanhuoneelle oli 26.2.1924 sanomalehti-iloituksella kutsuttu kokous, jossa käsiteltävänä oli Siikaisten ja osittain myös Merikarvian kuntien sähköistäminen Lankosken myllyn yhteyteen perustettavasta sähkölaitoksesta. Kokouksessa katsottiin sähkölaitoksen perustaminen välttämättömäksi. Myllyn yhteyteen laitettiin generaattori ja johtotöihin hankittiin urakoija. Varsinainen perustava yhtiökokous  pidettiin 8.10.1924. Näin oli päästy alkuun. 8.3.1925 pidetyssä yhtiökokouksessa todettiinkin, että sähkötehdas oli päässyt  säännölliseen toimintaan vuoden sisällä siitä, kun sitä alettiin rakentaa.

 

Vaikka virran käyttäjien määrä oli pieni, oli jatkuvasti ylikuormitusta yhtiön myllyn ja  sahan käydessä. Oltiin pakotettuja säännöstelemään virran kulutusta vähän veden  aikana. Vain parina päivänä viikossa sai valovirtaa päivällä ja pimeänä aikana oli taas  voimakoneiden käyttö kielletty. Varsinkin syksyisin vesien jäätyessä ahtautui  hyhmää ja jäätä turbiinikanavaan tukkien veden tien. "Lankoski hyytää", oli tapana  sanoa kun sähkölamput vain vähän punoittivat.

 

Otamon kylässä oli jo vuosikaudet ennen Lankosken Sähkön syntyä toiminut vesisahan yhteydessä pieni, n. 10 kW:n generaattori, joka oli osaan kylää jakanut 110 voltin tasavirtaa. Jo vuonna 1925 tehtiin sopimus, jonka mukaan Otamon Sähkö saa ostaessaan 50 osaketta Lankoskelta virtaa samoin eduin kuin muutkin. Virta otettiin Leväsjoen linjasta. Vasta vuonna 1947 Otamon Sähkön toiminta lopetettiin ja se liitettiin Lankoskeen.

 

1946 päästiin sopimukseen Porin Voima Oy:n kanssa lisävoiman ostamisesta.

 

1952 aloitettiin oman voimalan koneiston uusiminen ja korjaaminen.
1954 oli uuden voimalan vihkiäisjuhla.

 

1957 Porin voima lopetti virran myöntämisen. Sitä ennen käännyttiin Pohjolan Voima Oy:n puoleen. Tämä ehdotti suuren muuntoaseman rakentamista, josta saisivat virtaa Lankosken Sähkön lisäksi Vatajankosken Sähkön kuntainliitto ja Merikarvian Sähkö Oy. Suurmuuntaja rakennettiin Siikaisiin, Leväsjoen kylään. Tämä yhtiöiden välinen yhteistoiminta jatkui vuoteen 1962, jolloin Merikarvian Sähkö Oy ja Lankosken Sähkö Oy ostivat Vatajankosken osuuden itselleen, saaden kumpikin käyttöönsä 50 % muuntoaseman tehosta.