Korvaukset sähkönjakelun keskeytyksestä

 

Mikäli yhtäjaksoinen sähkökatkos kestää yli 12 tuntia, on asiakkaalla oikeus saada ns. vakiokorvausta verkkoyhtiöltään. Vakiokorvauksen suuruus on riippuvainen vuotuisesta verkkopalvelumaksustasi ja keskeytyksen pituudesta. Loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on enintään 200 % vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa.

 

Vakiokorvaus hyvitetään kyseisen sähkönkäyttöpaikan tulevissa laskuissa. Jos hyvitettävä summa on suurempi, kuin loppusumma, siirtyy hyvitys aina seuraavalle laskulle. Hyvitys suoritetaan automaattisesti ja se ei edellytä sinulta toimenpiteitä (ts. vakiokorvausta ei tarvitse erikseen hakea!)

 

Tarkistathan laskusi sisällön, ja olet yhteydessä asiakaspalveluumme, mikäli jokin asia mietityttää.

 

Työturvallisuus huomioidaan aina sellaisissa tapauksissa, joissa vian korjausmiehistön turvallisuus on vaarassa. Keskeytysajan laskenta aloitetaan vasta sitten, kun korjaus voidaan turvallisesti aloittaa. (Ei siis aina automaattisesti siitä hetkestä, kun asiakkaan sähköt katkeavat!) Tällaisia tapauksia ovat esim. rajut myrskyt, joissa korjaajat ovat vaarassa jäädä kaatuvien puiden alle. Emme vaaranna työntekijöidemme henkeä, vaan haluamme taata jokaisen työntekijämme työturvallisuuden työtehtävissä.

 

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on:

 

-10% kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 h, mutta vähemmän kuin 24 h

 

-25% kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 h, mutta vähemmän kuin 72 h

 

-50% kun keskeytysaika ollut on vähintään 72 h, mutta vähemmän kuin 120 h

 

-100% kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 h, mutta vähemmän kuin 192 h

 

-150% kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 h, mutta vähemmän kuin 288 h

 

-200% kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 h

Tunnista nollavika 

Nollaviaksi kutsutaan tilannetta, jossa sähköjärjestelmässä ns. nollajohdin katkeaa. Tämä voi tapahtua sähköverkkoyhtiön vastuulla olevan muuntajan ja kiinteistön välisessä pienjännitejohdossa tai kiinteistön omissa sähköasennuksissa.

 Sähköverkossa oleva nollavika syntyy tyypillisesti niin, että puu katkeaa pylväissä kulkevan riippukierrejohdon päälle ja katkaisee siinä kannatinlankana toimivan eristämättömän johtimen, joka toimii myös ns nollajohtona. Nollavika voi olla myös kaapeliverkossa esim. johdon liittimen huonon kontaktin vuoksi.

Nollavian seurauksena eri vaiheiden (3 kpl) jännitteet muodostuvat epätavallisiksi. Yhdessä tai kahdessa vaiheessa voi olla ylijännite ja vastaavasti muissa alijännite. Nollavika tilanteessa jännite voi vaihdella 0-400 voltin välillä ja tästä syystä varsinkin elektroniikkaa sisältävät sähkölaitteet ovat vaarassa vaurioitua. Nollavika voi myös aiheuttaa vakavan sähköniskun vaaran.

- valot palavat kiinteistössä poikkeuksellisen kirkkaasti ja jotkut hyvin himmeänä ja valon voimakkuus vaihtelee varsinkin muiden sähkölaitteiden käynnistyessä tai sammuessa 

- sähkölaitteet toimivat oudosti, lamppuja saattaa rikkoutua

- saat sähköiskun metallikuorisesta laitteesta

- sähkökeskuksesta kuuluu sirinää ja pauketta, saatat haistaa palaneen käryä

Jos epäilet nollavikaa, katkaise sähköt sähköpääkytkimestä. Ole varovainen ja käytä esim. nahkahanskoja sähköjen katkaisussa ja vältä koskemasta keskuksen metalliseen kuoreen, koska se voi olla jännitteinen. Älä myöskään koske muita metallirunkoisia osia, kuten tiskipöytää tai vesihanoja. Nekin voivat olla jännitteisiä. Ota yhteys asiakaspalveluumme 02 528 8800.