image1

Lankosken Sähkö Oy:n myymän sähkön alkuperä energialähteittäin:

 

 Sähkön alkuperä v 2019