image1

Lankosken Sähkö Oy:n myymän sähkön alkuperä energialähteittäin:

Sähkön alkuperä v 2018