image1

Lankosken Sähkö Oy:n myymän sähkön alkuperä energialähteittäin:

Vuonna 2016 Lankosken Sähkö Oy:n myymän sähkön hiilidioksidin (CO2) keskimääräiset ominaispäästöt olivat 115,86 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,45 mg/kWh.