LANKOSKEN SÄHKÖN VÄKI TOIVOTTAA HYVÄÄ KESÄÄ!

 **************************************

Asiakastietojärjestelmä 

 

Otimme helmikuussa 2021 käyttöön uuden asiakastieto- ja laskutusjärjestelmän. Uusi järjestelmä vastaa tietoturvaan kohdistuviin vaatimuksiin ja täyttää sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän Datahubin tarpeet. Datahub on sähkönmyyjien ja jakeluverkkoyhtiöiden yhteinen työväline, joka tulee käyttöön vuonna 2022.

 

Datahub= Tulevaisuuden tiedonvaihtojärjestelmä,

johon kaikki sähkön myyjät ja verkonhaltijat siirtyivät 02-2022. 

katso esittelyvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=kLAR_ByESls&feature=youtu.be