JAKELUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

Lankosken Sähkö Oy kehittää sähköverkkoaan jatkuvasti.

Olemme koostaneet verkkoon sähköisen kehittämissuunnitelman, jota voi kommentoida 22. Lokakuuta saakka.

Toivomme, että mahdollisimman moni asiakkaista kertoisi näkemyksensä Jakeluverkostamme.

Voit itse valita, mihin kohtiin kyselyssä haluat vastata. Vastaaminen tapahtuu anonyymisti.

Kehittämissuunnitelman löydät osoitteesta http://lsoy.kehittamissuunnitelma.fi


******************************************

Huom!

Pyydämme huomiomaan, että Lankosken Sähkö Oy EI myy sähköä oman jakeluverkon ulkopuolle.


******************************************

Tärkeitä muutoksia laskutukseen:

 

-Siirrymme kaikkien asiakkaiden osalta 1.11.2022 2kk laskutusjaksosta 1kk laskutusjaksoon.

 

-Säästä luontoa ja siirry e-laskutukseen. (Tee sopimus pankkisi kanssa)

Halutessasi voit saada laskusi myös sähköpostiin.

 

-Laskussa on uutena tietona pitkä numerosarja = GRNS tunnus, joka sisältää entisen käyttöpaikkatunnuksesi.

Tämä muutos tuli voimaan Datahubiin siirryttyä. 

 ******************************************